اسکن پا

gait-assessment

در سالهاي گذشته با پيشرفت علم در دنيا پزشكي، تجهيزاتي به ياري درمان گران آمد كه در ارزيابي و تشخيص مشكلات بيماران كمك بسياري زيادي نمود.
ارتوپدي فني(Technical Orthopedic) هم از اين تجهيزات بهره برد.
يكي از اين تجهيزات تشخيصي و ارزيابي اسكن كف پا( Foot Scan) است كه سالهاست در كشور استفاده ميشود.
همانطور كه گفته شد بسياري از دردها، ناهنجاري ها و دفورميته هاي اسكلتي مخصوصاً در اندام تحتاني به علت عدم تقسيم صحيح وزن در كف پا ميباشد.
اسكن هاي كف پا با تشخيص دقيق ميزان فشارهاي منتقله به كف پا در حالت راه رفتن و ايستادن به صورت دوبعدي و سه بعدي اين امكان را به درمانگر ميدهد تا درست ترين تشخيص را در وضعيت مراجعين داده و مطابق با اسكن هر فرد وسيله مورد نظر( كفش-كفي-صندل) را بسارد.