• نوبت دهی از شنبه تا پنج شنبه - ۸ الی ۲۱
    ۰۲۱۲۶۱۲۲۶۲۶
    نوبت دهی ۲۴ ساعته
    ۰۹۰۱۹۰۹۲۶۳۰
Spinal Surgery

جراحی ستون فقرات

به طور معمول، عمل جراحی ستون فقرات به عنوان یک گزینه پس ...

gait-assessment

اسکن پا

در سالهاي گذشته با پيشرفت علم در دنيا پزشكي، تجهيزاتي ب...

Knee surgery

جراحی زانو

بخش عمده ای مباحث جراحی زانو مربوط به تعویض مفصل است، د...