• نوبت دهی از شنبه تا پنج شنبه - ۸ الی ۲۱
    ۰۲۱۲۶۱۲۲۶۲۶
    نوبت دهی ۲۴ ساعته
    ۰۹۰۱۹۰۹۲۶۳۰
نیاوران کلینیک دسته‌بندی نشده
Sharp replacement

تعویض مفصل

مفصل زانو، مفصلی است که به وسیله یک کپسول متشکل از رباط ...