• نوبت دهی از شنبه تا پنج شنبه - ۸ الی ۲۱
    ۰۲۱۲۶۱۲۲۶۲۶
    نوبت دهی ۲۴ ساعته
    ۰۹۰۱۹۰۹۲۶۳۰
Spinal Surgery

جراحی ستون فقرات

به طور معمول، عمل جراحی ستون فقرات به عنوان یک گزینه پس ...

Sharp replacement

تعویض مفصل

مفصل زانو، مفصلی است که به وسیله یک کپسول متشکل از رباط ...